Етикетиране
AQUENCE PET 1770
Използва се за за етикетиране на пластмасови изделия като PVC, PS, PET и третирани PE и PP; Етикетиране на повърхности с висок клас покритие и лакирани повърхности.
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com