Етикетиране
Залепването е комплексен технологичен процес. За етикетирането, лепилата трябва да са съвместими с четири различни фактора: повърхността на опаковката, вида на етикета, екипировката за поставяне на етикета и изискванията при рециклиране.

Повърхността на стъклените бутилки е в безбройни вариации. Тя може да е с покритие или без покритие. В следствие на напълването и по време на залепването може да е топла или студена, мокра и суха. Етикетите сами по себе си увеличават също изискванията относно лепилото. От съществено значение е да се знае дали те са от изкуствени филми или от хартия, също така дали са лакирани, бронзирани или ламинирани с фолио. Предизвикателствата на бъдещето  относно лепилата за етикети могат да включват също така стъклени и пластмасови опаковки със специални покрития, които постоянно се увеличават предимно поради намаляване на теглото на опаковките, което в последствие увеличава предимствата при тяхното рециклиране. Разработката на лепилата на Henkel  са в състояние да решат всички проблеми които може да срещнете дори и те да се по-сложни.
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com