Мебелна индустрия
AQUENCE CATALYST R 397 HARD
Втвърдител за дисперсионни лепила. Свързва, където е необходима висока водо и топло устойчивост.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com