Обработка на хартия
AQUENCE BG 22 ED
Дисперсия на синтетични смоли със съдържание на пластификатори.
Използва се за опаковъчна индустрия: за залепяне на негланцирани хартии и картони от всички видове автоматични пакетиращи машини, за производството на сгъваеми кутии, за залепяне на папки и дипляни.
За производството на чанти и джобове: Подходящо за негланцирани и неламинирани хартии, пергаментова хартия и заменящите я видове хартия.
Цигарена индустрия: Залепяне на кутии за цигари (негланцирана хартия и картон).


Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com