Обработка на хартия
AQUENCE FB 7362
Дисперсия на синтетична смола, съдържаща пластификатори
Използва се за третиране на хартия и картон; сгъване на картон; странично залепване; залепяне на дисперсионни- и UV-лакирани субстрати, както и обработен РЕ – и ОРР – филм за ламиниране на хартия и картон; прикрепяне на “прозорчета”залепване на “прозорчета”с PS-, PE-, и ОРР- филми, също подходящо за РЕ-покритие. Необходимо е третиране на повърхността мин. 38mN/m.


Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com