Обработка на хартия
AQUENCE FB 7371
Дисперсия на синтетична смола, съдържаща пластификатори
Използва се в пакетираща индустрия за залепяне на лакирани (UV – и дисперсионни лакове), както и обработен РЕ – и ОРР – филм за ламиниране на хартия и картон.Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com