Обработка на хартия
AQUENCE LA 913 HB

 Дисперсия на синтетична смола.

Използва се за ламиниране на хартия и картон.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com