Обработка на хартия
AQUENCE LA 930 HB

Дисперсия на синтетична смола

Използва се в опаковъчната индустрия за ламиниране на хартия и картон.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com