Обувна индустрия
RT-G 11
Нисковискозна термопластична смола на гранули, характеризираща се с добро залепване на тъкани, кожа, хартия, дърво и др. Използва се в обувната индустрия при термично подгъващи и шпиц машини за натегляне на върха и странично теглене.


Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com