Полиграфия
TECHNOMELT 3635
TECHNOMELT 3635 е топлостопимо лепило на синтетична основа.
Приложение: В книковезката индустрия, за залепяне на гръб и на съшити с конци книги.
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com