Полиграфия
TECHNOMELT 3840

Области на приложение

Използва се в книговезката дейност при страничното залепване.

 Свойствата на продукта

Поради относително голямото отворено време, и относително кратко втвърдяване е подходящ, когато бавно залепващите странични лепила остават по ножовете за рязане.


Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com