Производство на тоалетни хартии и хартиени кърпи
AQUENCE TAK 0110

 AQUENCE TAK 0110 e лепило за рола тоалетна и санитарна хартия, хартия за промишлено приложение.

Лепилото показва умерен мокро лепливост и ниска крайни якост на залепяне.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com