Производство на тоалетни хартии и хартиени кърпи
Какво превръща едно парче хартия в многофункционален продукт от фина хартия за козметични и др. цели? Няколко грама лепило. Специалните лепила на “Henkel” се използват за най-разнообразни приложения в тази индустрия. Каквото и да искате да залепите, ние ще ви представим ноу-хау-то за оптимална адхезия във всички производствени среди.
Непрекъснатото взаимодействие с партньорите ни в индустрията позволява да правим това. Извършваме изследвания в сътрудничество с производителите на машини, за да сме сигурни, че лепилата ни свързват в точния момент и на точното място и да установим най-добрия адхезивен вискозитет, лепливост, както и време на изчакване и втвърдяване. Заедно с производителите на машини разработваме задължителните спецификации и препоръки, които ви улесняват при избора на подходящото лепило.
По този начин иновациите от страна на нашите бизнес партньори директно се “вливат” в изследователската ни дейност, като се улесняват индивидуалните решения на проблемите, за да се задоволят вичките ви нужди.

Изключителни във всяко приложение
Лепилата на “
Henkel” за индустрията за фина хартия за козметични и др. цели показват превъзходни качества във всяка една от тези области на приложение: навиване на шпули (бобини, рула), затягане, ламиниране и залепване на краищата.
Ние предлагаме гама от лепила, съобразени с всяко от изискванията на приложението ви, и техническа помощ, която ще допринесе за повишаването както на производителността ви така и на качествата на крайния продукт. Ние сме подобрили нашето ноу-хау дори още повече, за да посрещнем нуждите на новите високопроизводителни машини. Това означава, че вие със сигурност ще може да извлечете печалба от огромния капацитет на оборудването и за най-бързото приложение.


Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com