Цигарена индустрия
TOBACOLL 132-2044

 Дисперсия, с приложение в цигарената индустрия.

Oбласти на приложение

Опаковка: Кутия с подвижен капак.

 

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com