Цигарена индустрия
TOBACOLL 132-484 А

Лепило на основата на синтетична емулсия

Приложение

В цигарената индустрия

Лепилото е разработено за залепване на различни видове картон с високотехнологични опаковъчни машини.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com