Цигарена индустрия
TOBACOLL 233-3005

 Oбработване на цигари с пара.

Това лепило е разработен за редица различни хартии за цигари.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com