Цигарена индустрия
TOBACOLL N 37
 Това лепило е разработено за меки опаковки.
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com