Цигарена индустрия
TOBACOLL ZD 6969-4

Обработване на цигари с пара.

Това лепило е разработен за редица различни хартии за цигари.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com