Каучукова индустрия
CHEMOSIL 211
Грунд за метали, свързващо (залепващо) средство за нитрил-каучук, полимери и термо-реактивни съставки в система от органични разтворители.
Chemosil 211 е термо-активиращо се свързващо средство, което може да се използва като грунд за субстрати при други свързващи средства Chemosil или като свързващо невулканизирано нитрил-каучуково съединение за единичен слой.
Chemosil 211 е продукт на основата на органичен разтворител, който когато се нанася върху подходящо подготвен субстрат, след изсъхване се превръща в твърд, не лепкав слой, устойчив на остъргване и нормално технологично боравене.
Когато се използва като грунд за субстрати, Chemosil 211 осигурява максимална устойчивост на слепените компоненти спрямо атмосферното влияние.
Когато се използва като свързващо вещество, Chemosil 211 слепва невулканизирани нитрил-каучукови съединения към метали и пластмаси.

10 kg и 23 kg
Йордан Борисов
  

Йордан Борисов

Тел: +359 882 666 905

y.borisov@actual-industries.com

 


Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com