Каучукова индустрия
CHEMOSIL NL 411
Полимери и топло-реактивни съставки в органичен разтворител.
Описание:
CHEMOSIL NL 411 е унифицирано залепващо средство, което може да се нанася върху грунд - Chemosil 211. В някои особени случай Chemosil 411 се употребява и нанесен еднопластово. По време на вулканизационния процес лепилото слепва каучукови смеси на основата на : NR-,IR-, BR-, SBR-, NBR-, CR- и IIR-, EPDM-, CSM и подобни еластомери с метали и техни сплави както и редица други твърди вещества.
Слепените с Chemosil NL 411 части имат отлична устойчивост към температурни промени, олия и разтворители. В случайте когато продукта се използва в комбинация с грунда Chemosil 211 това води до чувствително повишаване на устойчивостта на връзката към корозия.

10 kg

Йордан Борисов
  

Йордан Борисов

Тел: +359 882 666 905

y.borisov@actual-industries.com

 


Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com