Инхибитори за корозия, антискаланти, биоциди ONDEO IS
 

Ondeo IS е фирма от групата DEGRÉMONT, изцяло насочена в разработването на продукти, решения, инженеринг и мениджмънт на водния сектор.

Реагентите за водообработка Irgatreat® са насочени в сферата на индустриалната водообработка и включват следните групи продукти:

  • Препарати и програми за защита на парни и водогрейни котли (ниско и високо налягане) от корозия и минерални отлагания (накип);
  • Препарати и програми за защита на охладителни системи работещи с вода (отворен или затворен тип) от зараждане на корозия, минерални отлагания и биологични замърсявания;
  • Програми за защита на инсталации за нанофилтрация, ултрафилтрация и обратна осмоза от задръстване на мембраните от неорганични отлагания (антискаланти), органично замърсяване (дезинфектанти) и периодично почистване на мембраните.
  • Препарати за химическо почистване на индустриални системи и инсталации от накип, корозия и микробиология с цел подобряване на топлообмена, повишаване на дебитите до проектните им стойности и съкращаване на производствените разходи.   

 

Лице за контакт:

Огнян Атанасов

М: 0887 782 700

e-mail: o.atanasov@actual-industries.com

 

top
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com