MICROCAT® ПРОДУКТИ
Битови септични ями

ПРОБЛЕМ:

Мазнините от животински и растителен произход, целулозата и производните им имат свойството да се агломерират в септичните ями, като се отлагат по стените и дъното им и блокират свободното дрениране на водата. В допълнение миещите и почистващите препарати ползвани в ежедневните домакински дейности до голяма степен блокират развитието и биологичната активност на естествените микроорганизми в септичните ями.

РЕШЕНИЕ:

MICROCAT-XS, ST или GEL ускоряват разграждането на битовите отпадни води и предотвратяват негативният ефект на ползваните в бита миещи вещества и дезинфектатнти върху микроорганизмите в ямата. Поддържат  чисти септичните ями и осигуряват свободното дрениране на водата, като осигуряват висока степен на микробиологична активност в тях и силно намаляват честотата на изпомпването им.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com