MICROCAT® ПРОДУКТИ
Градска канализация, мазниноуловители и помпени станции

ПРОБЛЕМ:

Градска канализация,  мазниноуловители и помпени станции: Канализационната система често отделя миризми, особено през лятото. Мазнините се отлагат по шахти, мазниноуловители и помпени станции и предизвикват запушване.


РЕШЕНИЕ:

MICROCAT-BioPOP, DNTRF, ECL, ANL са ефективни инокуланти за поддръжка на канализационната мрежа, като премахват миризмите, предотвратяват запушванията и осигуряват предварително третиране на отпадната вода преди постъпването й в ПСОВ.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com