MICROCAT® ПРОДУКТИ
Нишковидни бактерии/затруднено утаяване/пянообразуване
 ПРОБЛЕМ:

Нишковидни бактерии/затруднено утаяване/пянообразуване се наблюдават при ниско съдържание на разтворен кислород и висока концентрация на хранителни вещества в биобасейна.

Проблеми: затруднено утаяване (нисък обемен индекс на утайката) и преминаване на неразтворени вещества в пречистената вода. Типичните  решения -  дозиране на полимери и/или хлориране на обратната активна утайка рядко се справят напълно с проблема.

РЕШЕНИЕ:

MICROCAT-XF редуцира популацията на нишковидни бактерии и подобрява утаяването, като контролира относителното количество филаменти във флокулите. XF ги атакува на ензимно ниво, като разрушава нишковидната стена и не позволява агломерирането им в дълги вериги, като по този начин подобрява утаяването.

MICROCAT-DF решава проблемите с пянообразуването в следствие на развитието на нишковидните бактерии.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com