MICROCAT® ПРОДУКТИ
Нитрификация и денитрификация
ПРОБЛЕМ:

Неблагоприятните (ниски) температури в комбинация с индустриални замърсявания често затрудняват процесите на нитрификация и денитрификация.

РЕШЕНИЕ:

MICROCAT-XNL/XNC за увеличаване популацията на нитрифициращите бактерии, когато естественото им зараждане е възпрепятствано. MICROCAT-DEN разгражда нитратите (NO3) до газообразен азот (N2).

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com