MICROCAT® ПРОДУКТИ
Редуциране количеството и обема на утайките от ПСОВ
ПРОБЛЕМ:

Редуциране количеството и обема на утайките от ПСОВ:Около 50% от оперативните разходи на градските ПСОВ са свързани с третирането и депонирането на утайките. Често срещан е и проблема с миризмата при депонирането им.

РЕШЕНИЕ:

Биобасейн: MICROCAT-ST разгражда постъпващите в биобасейна органични вещества до въглероден двуокис вместо да създава допълнителна клетъчна маса, като по този начин редуцира количеството утайка за третиране.

Изсушителни полета:  MICROCAT-ANSRL подобрява биоразграждането на обезводнените утайки, редуцира обема им и премахва миризмите.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com