MICROCAT® ПРОДУКТИ
Сероводород (H2S)
ПРОБЛЕМ:

Сероводород (H2S) миризмата на развалени яйца се появява при липсата на достатъчно количество кислород (и  висока концентрация на замърсяване) в отпадните води.  Неадекватната аерация води до  анаеробно биологично разграждане при което се отделя сероводород. H2S е потенциално токсичен и причинява киселинна корозия по металните повърхности и бетона.

РЕШЕНИЕ:

MICROCAT-ANL разгражда сулфидите до сяра при анаеробни условия и  обгражда серните атоми с клетки, които   блокират миризмата. Прилага се при наличие на директна слънчева светлина.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com