MICROCAT® ПРОДУКТИ
Висока концентрация на мазнини и масла на ПСОВ
ПРОБЛЕМ:

Мазнините се натрупват по съоръженията и оборудването, което води до необходимостта от прекъсване на работата и скъпо механично почистване. Възможно е задръстването на мазниноуловители, шахти и помпени станции.

РЕШЕНИЕ:

Помпени станции и съоръжения на вход на ПСОВ: Ползвайте MICROCAT-BioPOP или DNTRF за биологично разграждане на мазнините, фибрите и протеините. Това се постига чрез комбинация от ензими, аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми. Ползвайте ECL за почистване и премахване на миризмите.

Биобасейн: MICROCAT- DNTRF или SXMRF, за разграждането на широк спектър на съединения срещани в битовите отпадни води и утайки (лигно целулоза, мазнини, протеини, фибри и др.).
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com