MICROCAT® ПРОДУКТИ
Високо БПК
ПРОБЛЕМ:

Високо БПК  в следствие на повишеното съдържание на протеини, захари, въглехидрати и др. Високото БПК е предизвикателство за ПСОВ с недостатъчен обем на биобасейните, ниска степен на аерация или други проектни ограничения, не позволяващи ефективното биоразграждане на замърсяванията.

РЕШЕНИЕ:

MICROCAT -SXMRF, SX ще произведе допълнителна биомаса чрез комбинация от селектирани и адаптирани микробиологични щамове с капацитет на абсорбиране на замърсяванията по-висок от този на активния въглен (SX).Подобряват работата на биобасейна и редуцират разходите за допълнително оборудване.
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com