MICROCAT® ПРОДУКТИ

Продуктите MicroCat® (микробни катализатори) представляват смеси от по няколко различни микробиологични щама, ензими, протеини, абсорбенти и повърхостно активни вещества. Всеки продукт е синтезиран за конкретно приложение в третирането на отпадни води, емулсии, суспензии, почви и утайки от ПСОВ и съдържа напълно безопасни за човека и околната среда естествени компоненти.

Препаратите се доставят в твърда или течна форма, произведени са съгласно ISO 9001:2000 и напълно покриват изискванията за микробиологични добавки на EPA, USDA, E.C. и EFB.

Микроорганизмите, от които са съставени инокулантите са внимателно подбрани от природата в зависимост от свойствата им да разграждат определени органични и неорганични съединения. Чрез комбинирането на различни щамове в крайните продукти се осигурява пълното разграждане на замърсяванията до CO2 и вода, като във формулировките са включени аеробни и анаеробни микроорганизми, позволяващи работата им без наличие на разтворен кислород.

Основни приложения на инокулантите са: разграждане на мазнини и масла, контрол върху развитието на филаменти, подобряване на процесите на нитрификация и денитрификация, ускорено разграждане и намаляване обема на утайките, понижаване на ХПК и БПК, разграждане на токсични органични съединения, редуциране на количествата на ползваните химически продукти и съкращаване на разходите, контрол върху миризми. Инокуланти за третиране на канализациони мрежа, мазниноуловители, помпени станции и битови септични ями.

Намерете желания продукт според проблема:

                 
повече
             
повече
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com