Препарати за почистване на отпадни води KEMIRA
 

KEMIRA е световен лидер в производството на органични и неорганични коагуланти, анийонни и катийонни флокуланти, антипенители и пеногасители.

Флокулантите са разработени на база полиакриламид с много високо съдържание на активно вещество (95-98%) и се предлагат под форма на гранулат или емулсия.

Прилагат се в третирането на питейни води, отпадни води и утайки от индустриални и общински ПСОВ и намират редица приложения в хартиената, минната и нефтопреработвателната промишленост и металургията.

Продуктите от серията Sedifloc® са синтетични органични полимери ползвани за пречистване на индустриални и общински отпадни води и води от повърхностни водоизточници, както и за кондициониране на утайки. Ползването на флокулантите от тази серия осигурява висока бистрота на третираните води, забележително ускоряване на процеса на утаяване и възможност за работа в много широки граници на рН (от 4 до 13), при много ниска дозировка на продуктите. Приложими са в различни сектори като: флотация, обезводняване на утайки в центруфуги и различни по конструкция филтър преси и уплътняване на различни типове утайки.

Лице за контакт:

Огнян Атанасов

Тел: 0887 782 700

e-mail: o.atanasov@actual-industries.com

top
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com