Актуал Индъстрис

Актуал Индъстрис ООД е търговска компания предлагаща на българския пазар индустриални продукти за различните промишлени отрасли: полиграфия, преработка на хартия, етикетиране, производство на гъвкави опаковки, мебели, обувки, строителна индустрия, пречистване на индустриални и битови отпадни води и други.

Основана през 1990 г., към настоящия момент дейността на фирмата е съсредоточена в офисите й в градовете Пловдив  и София, където има изградени складови бази, поддържащи наличности от почти пълната гама от продуктовата листа.

Лидерската позиция на компанията се основава на предлагането на иновативни, модерни, и качествени продукти, всеотдайна работа и динамичен мениджърски екип, който е поел ангажимент за удовлетвореността на клиентите . Клиентът е нашият най-голям приоритет.

Качество, безопасност за хората и политика за опазване на околната среда са основните принципи, спазването на които й осигуряват възможността да доставя продукти, които продължително и постоянно отговарят на потребностите, очакванията и удовлетвореността на всички нейни клиенти.

Полагайки непрекъснати усилия за подобряване на дейностите и вътрешните процеси във фирмата, за подобряване на качеството на обслужване, за повишаване на ефективността, както и на ефективността на качеството, безопасността и околната среда, фирмата е изградила и сертифицирала система за управление на качеството отговаряща на изискванията на стандарта ISO 9001 -2008.

Доказвайки грижата си за хората, компанията осигурява безопасно и здравословно място за работа на своите служители. Всеки работник поема отговорност за участието си в процесите и всеки служител (мениджър) е отговорен за качеството на предлаганите от фирмата услуги.

Компанията избира като свои доставчици само онези, които са съобразени с принципите на качеството съвместим с нейните изисквания, като последователно се стреми да подобри резултатите чрез поддържане на открит диалог и установяването на отношения на доверие, в резултат на дълготрайни връзки с контрагентите си.

Актуал Индъстрис ООД обръща специално внимание на продуктовото планиране и дизайна. Това включва избор на проекти, които отговарят на изискванията на високо-динамични пазари, както и възможността за тяхното изпълнение с висока прецизност и качествени резултати. Ето защо на нас се довериха клиенти от всички области на българската индустрия.

 


top
Декларации на Ръководството на АКТУАЛ ИНДЪСТРИС ООД
 
top
Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com