Актуално

default

Вода София 11-13 Март 2015

Март 01, 2015

Микробиологични ензимни продукти (инокуланти) MicroCat®, приложими в третирането на води от общински и индустриални ПСОВ, мазниноуловители, помпени станции, канализационни системи и септични ями. Зелени решения на проблеми свързани с понижение на ХПК и БПК, контрол върху развитието на нишковидни бактерии, подобряване на утаяването, редуциране обема на утайките и съкращаване на разходите за третирането им, биоразграждане на мазнини, масла и нефтопродукти, контрол върху миризми и пянообразуване.

Анийонни и катйонни флокуланти Sedifloc® под форма на гранулат или емулсия, органични коагуланти и неорганични антипенители.

Реагенти за индустриална водообработка Irgatreat®, инхибитори за корозия, антискаланти и биоциди, за решение на проблемите с корозията, отлагането на накип и билогичните замърсявания на охладителни системи (затворен и отворен тип), парни и водогрейни котли (ниско и високо налягане) и инсталации за обратна осмоза. Химическо почистване на топлообменници, котли и охладителни системи.

Дозиращи системи и автоматизация AQUA® - дозиращи помпи, контролери и електроди.

 

Повече информация за изложението може да видите на: bulcontrola.com/bg/water-sofia

Изтеглете покана за събитието от тук 1.92 MB (pdf) Свали