Дозиращо оборудване и автоматизация

default

AQUA Group S.p.A. е производител на дозиращо оборудване и автоматизация за приложение в индустриалния сектор, пречиствателни станции за отпадни води и плувни басейни при дозиране на течни препарати и филтри за течности.

Производствената гама на AQUA включва:

  • Мембранни електромагнитни дозиращи помпи (Налягане = 0-20 бара, Дебит = 0-50 л/ч);
  • Дозиращи помпи с ел. двигател (Налягане = 2-20 бара, Дебит = 50-1000 л/ч);
  • Контролери – анализатори за рН (0-14), ел. проводимост (0-20 mS/cm), свободен хлор (0-10 мг/л), редокс потенциал (0-2000 mV) и температура (0-100 °С) с възможности за автоматичен контрол на до 5 бр. дозиращи помпи;
  • Електроди за on-line контрол на pH, ел. проводимост, свободен хлор и редокс потенциал;
  • Импулсни разходомери (Дебит = 1,5 – 250 м³/ч);
  • Бъркалки и съдове за дозиране на реагенти;
  • Филтри за течности;

Всички продукти са произведени съгласно Европейските стандарти и отговарят на изискванията на EC.

Пълен каталог на предлаганото оборудване AQUA 4.59 MB (pdf) Свали

Връзка със специалист

Димитър Колев
Тел: 0888 236 200
e-mail: d.kolev@actual-industries.com