Затваряне на опаковки (EOL)

Подложени на въздействието на атмосферните условия, лепилата трябва да се представят перфектно, както при много високи, така и при отрицателни температури, а слепените опаковки трябва да издържат на всякакви напрежения преди да се отворят от потребителя.

Не само изискванията към готовата опаковка са от съществено значение. Не по-малко решаващи са технологичните характеристики на лепилото в опаковъчната машина. Топлостапящото лепило трябва да отговаря на цяла гама от условия в конкретната ситуация на приложение. Бързото втвърдяване, например, е абсолютно задължително за скоростното опаковане. Въпреки това, времето на изчакване трябва да е достатъчно продължително за машината. Лепилото също трябва да задоволява много повече изисквания – често специфични за конкретния клиент.

Една от най-актуалните теми днес при избора на подходящо лепило за опаковки на хранителни продукти е безопасността при контакт с храните. Henkel гледа на този въпрос много сериозно и всички лепила отговарят на най-високите стандарти и изисквания за безопасност.

За повече информация моля посетете специално разработения website на Хенкел във връзка с безопасното приложение на лепила при опаковане на хранителни продукти. Вярваме, че ще намерите отговор на всички Ваши въпроси по темата - http://www.packaging.henkel-adhesives.com/en/food-safe-packaging.html
 

Продукти

TECHNOMELT® Hotmelt Adhesives

Предвид бързия напредък на технологията, променящите се навици на консумиране и изискванията на обществото за устойчиви, природно съвместими методи на производство, HENKEL и неговите клиенти са постоянно изправени пред нови предизвикателства. Като се консултира с доставчиците на суровини, производителите на машини и опаковъчната индустрия, HENKEL непрекъснато усъвършенства продуктовата група Technomelt, така че тя да дава оптимална производителност във всички сектори на търсене.

Ние можем да предложим решения за залепване на всякакви опаковки - чували, кашони и кутии. Основните предимства на лепилата в тази категория включват:

  • Отлична якост на свързване
  • Прецизно и надеждно залепване
  • Бързо изсъхване след залепване
  • Чиста работа с лепилата и лесно почистване
  • Топлоустойчивост
  • Машинно адаптиран вискозитет
За повече информация свържете се с нашия търговец

Връзка със специалист

Живко Инджов
тел. 0888 305 027
e-mail: zhivko.indjov@actual-industries.com