Каучукова индустрия

LORD Corporation е диверсифицирана технологична и производствена компания, която разработва лепила, покрития, устройства за управление на движението и сензорни технологии за индустрии като аерокосмическата, автомобилната, петролната и газовата промишленост.
 

Продукти от категорията

CHEMOSIL 211
CHEMOSIL 211
Грунд за метали, свързващо (залепващо) средство за нитрил-каучук (НК),полимери и термо-реактивни съставки в система от органични разтворители.
CHEMOSIL 360
CHEMOSIL 225
Chemosil 225 се използва за лепене на еластомерни съединения на основата на естествен каучук (NR), бутадиен-каучук (BR), изопрен-каучук (IR), стирен бутадиен-каучук (SBR), бутил-каучук (IIR), нитрил-каучук (NBR) и хлоропренов каучук (CR) към повечето метали, сплави и твърди пластмасови повърхности
CHEMOSIL NL 411
CHEMOSIL NL 411
CHEMOSIL 411 е унифицирано залепващо средство, което може да се нанася върху грунд - Chemosil 211. В някои особени случай Chemosil 411 се употребява и нанесен еднопластово. По време на вулканизационния процес лепилото слепва каучукови смеси на основата на : NR-,IR-, BR-, SBR-, NBR-, CR- и IIR-, EPDM-, CSM и подобни еластомери с метали и техни сплави както и редица други твърди вещества.
 
CHEMOSIL 225
CHEMOSIL 511
CHEMOSIL 511 е еднопластов залепващ агент предназначен за залепване на еластомерни смеси на основата на силикон, (MVQ) и флуорокарбон (FРМ) каучуци към прости метали, сплави, тъкани, или други полярни полимерни субстрати. Залепването настъпва по време на вулканизационния процес на гумата. Слепените части имат отлична устойчивост към вода, олия, омаслители и други агресивни течности.
CHEMOSIL 6025
CHEMOSIL 597 E
Chemosil 597 E е неоцветяващ еднопластов залепващ агент за свързване на полиуретанов каучук (AU,EU) към метал или други твърди субстракти.

Връзка със специалист

Йордан Борисов

тел: +359 882 666 905
e-mail: y.borisov@actual-industries.com