Корпоративна култура

default
Към настоящият момент нашият екип се състои от 22 човека – икономисти, инженери и специалисти в различните области на индустрията – полиграфия, етикетиране, преработка на хартия, мебелна и обувна промишленост и третиране и почистване на индустриални и общински отпадни води.

Полагайки непрекъснати усилия за подобряване на дейностите и вътрешните процеси във фирмата, за подобряване на качеството на обслужване, за повишаване на ефективността, както и на ефективността на качеството, безопасността и околната среда, фирмата е изградила и сертифицирала система за управление на качеството отговаряща на изискванията на стандарта ISO 9001 -2008.

Качество, безопасност за хората и политика за опазване на околната среда са основните принципи, спазването на които ѝ осигуряват възможността да доставя продукти, които продължително и постоянно отговарят на потребностите, очакванията и удовлетвореността на всички нейни клиенти.

Компанията избира като свои доставчици само онези, които са съобразени с принципите на качеството съвместим с нейните изисквания, като последователно се стреми да подобри резултатите чрез поддържане на открит диалог и установяването на отношения на доверие, в резултат на дълготрайни връзки с контрагентите си.

Доказвайки грижата си за хората, компанията осигурява безопасно и здравословно място за работа на своите служители. Всеки работник поема отговорност за участието си в процесите и всеки служител (мениджър) е отговорен за качеството на предлаганите от фирмата услуги.

Нашата визия :
Актуал Индъстрис е лидер на пазара на химически продукти за индустрията. Така ние се стремим да направим живота на хората по-добър и по-лесен.

За да отговори на очакванията на клиентите си, компанията следва политиката и изискванията за качество определени от стандарта :
 1. ЕКСПЕРТЕН ПЕРСОНАЛ
 2. ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
 3. ДОБРЕ РАЗВИТА И ГЪВКАВА СЕРВИЗНА МРЕЖА

Нашите предимства :
 • Ние сме ориентирани към потребностите на клиента
 • Предлагаме популярни търговски марки и технологии
 • Ние успяваме благодарение на нашият екип
 • Комуникираме открито и активно
 • Правим от клиентите си наши приятели

КАКВО РАЗЛИЧНО ПРЕДЛАГАМЕ ?
 1. Обучение, семинари и презентации за всички нови продукти
 2. Оптимизация на технологичните процеси
 3. Решаваме възможните проблеми, за да избегнем загуби
 4. Оказваме необходимата подкрепа при стартиране
 5. Следпродажбен контрол на предлаганите продукти

Сертификати

Сертификат на система за управление съгласно БДС ISO 9001:2015 1.51 MB (pdf) Свали

Декларации на Ръководството

ДЕКЛАРАЦИЯ на Рьководството за политика и цели по качеството 455.05 KB (pdf) Свали