Опаковки

Опаковки с биоразградими филми NATIVIA ®

Опаковки с биоразградими филми NATIVIA ®

BoPLA филми: ново поколение биоразградими филми, които дават значителен принос за подобряване устойчивостта на съвременните опаковки

NATIVIA® е ново поколение биоразградими филми, направени от възобновяеми ресурси (биологична смола PLA). Това е първата стъпка от амбициозен проект, иницииран от Taghleef, с цел да насочи гъвкавата опаковъчна индустрия към по-устойчиви решения и да предложи на потребителите възможността за избор на натурални продукти, които да допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове и отпадъци след консумация.

В много приложения NATIVIA® филмите могат да заменят пластмаса като полипропилен, полиестер или полиетилен, осигурявайки две ключови предимства за околната среда: биологичен произход, сертифициран от TÜV AUSTRIA, и съпоставимост в съответствие с нормата EN13432.

Гамата включва прозрачни и плътни бели филми, запечатващи се с топлина, и е проектирана да покрива широк спектър от приложения за опаковане на хранителни и нехранителни стоки, като използва съществуващите технологии за конвертиране и опаковане.

Вижте как се правят екологичните торбички за хляб: