Опаковки

Опаковки с високо бариерно фолио EXTENDO®

Опаковки с високо бариерно фолио EXTENDO®

Гамата с високо бариерно фолио EXTENDO® обединява предимствата на BoPP филмите с бариерната ефективност, характерна за други високо бариерни полимери, предоставяйки иновативни решения за намаляване на теглото на опаковката и подобрена рециклируемост. Въпреки ниската си дебелина, тези високотехнологични филми осигуряват високоефективна бариера за газ, влага, аромат и минерални масла за хранителни и потребителски приложения. Нещо повече, те са ефективен начин за подмяна на алуминиево фолио и намаляване на отпадъците от опаковки, като същевременно улесняват рециклирането.