Препарати за третиране на отпадъчни води и утайки от ПСОВ

С над 150 години история в сектора на водите и отпадъците и почти 90 000 служители, SUEZ работи на всички 5 континента в услуга на интелигентно и устойчиво управление на ресурсите.

Лидер в поддръжката на качеството на индустриалните води!

Решенията, които SUEZ предлага са изключително разнородни:

 • Оптимизиране на управлението на мрежите за пречистване на води и отпадни води
 • Преобразуване на отпадъците в стойност
 • Създаване на нови водни ресурси
 • Решения за развитие на устойчиво земеделие
 • Решения за подобряване на качеството на въздуха
 • Оползотворяване на енергията на водата и отпадъците
 • Създаване на иновативна екосистема
 • И много други

Актуал Индъстрис предлага

Актуал Индъстрис предлага реагенти за водообработка, които са насочени в сферата на индустриалната водообработка и включват следните групи продукти:

 • Препарати и програми за защита на парни и водогрейни котли (ниско и високо налягане) от корозия и минерални отлагания (накип);
 • Препарати и програми за защита на охладителни системи работещи с вода (отворен или затворен тип) от зараждане на корозия, минерални отлагания и биологични замърсявания;
 • Програми за защита на инсталации за нанофилтрация, ултрафилтрация и обратна осмоза от задръстване на мембраните от неорганични отлагания (антискаланти), органично замърсяване (дезинфектанти) и периодично почистване на мембраните.
 • Препарати за химическо почистване на индустриални системи и инсталации от накип, корозия и микробиология с цел подобряване на топлообмена, повишаване на дебитите до проектните им стойности и съкращаване на производствените разходи.  


 

Връзка със специалист

Димитър Колев
Тел: 0888 236 200
e-mail: d.kolev@actual-industries.com