Актуално

default

Haogenplast's partners summit in Israel Nov 4-6, 2019

Haogenplast's partners summit in Israel Nov 4-6, 2019
Ноем. 04, 2020

От 04 до 06 Ноември 2019г. нашият доставчик Haogenplast организира среща с партньорите си, на която бяха поканени и представители на Актуал Индъстрис. Освен представители от България, присъствие взеха дистрибутори от Великобритания, Полша, Русия, Канада, Украйна, Испанияи др.

На срещата бяха обсъдени добри практитики в различните държави, участие на международни изложения и разработване на нови дизайни, които да отговарят на изискванията на пазара. Особено внимание бе обърнато на новите тенденции на различните пазари, предизвикателствата и възможностите при продажбите на декоративни фолиа, както и специфичните приложения в различните държави.

Освен работни срещи, домакините организираха и специално посещение на производствената база на Haogenplast, а всички участници имаха възможността да станат свидетели на целия производствен процес- от доставката на суровините до крайния продукт.