Препарати за третиране на води

SEDIFLOC 1085C

SEDIFLOC 1085C
КАТИОНЕН ОРГАНИЧЕН ФЛОКУЛАНТ

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
Полиакриламид
Физично състояние бяла непрозрачна емулсия
Заряд 3,85 – 4,25 Meq/g
Плътност 0,980 – 1,100 g/mL
Вискозитет 400 - 4000 CPS
pH 3,0 – 4,0 (разтв. 0,5% H2O дест.)

СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ
Sedifloc 1085C е омрежен високомолекулен полимер в емулсия, който се използва във всички процеси на отделяне на твърди от течни вещества, като например: флотация, декантиране, филтрация, сгъстяване, центрофугиране, лентово пресоване.
Флокулантът е с висока степен на омрежване – 80 %.
Използването на този флокулант гарантира висока степен на прозрачност на пречистваната вода, по-висока скорост на утаяване, висока степен на регенерация на твърди частици, както и ефективност дори при ниски дози. Освен това той е лесен за използване и разтваряне и осигурява добри резултати в диапазон на силно алкално pH. Той е подходящ в случаите, когато се изисква определено механично съпротивление за образуваната утайка при наличие на напрежение на срязване (утайката се дехидратира чрез центрофуга).

ДОЗИРАНЕ
Преди употреба съдът с флокуланта Sedifloc под формата на емулсия трябва да се разбърка внимателно, за да се постигне необходимата степен на хомогенизация. Разтворът на флокуланта Sedifloc под формата на емулсия обикновено се приготвя, като се добави полимер към водата и се разбърка в отделен съд в продължение на 20 - 30 минути с помощта на ротационен инструмент. Когато се използва винтова бъркалка, скоростта не трябва да надвишава 500 об./мин. Продуктът може да се дозира и чрез разреждане в подходяща водна линия, без да се използват бъркалки и отделен съд. Максималната концентрация на разтворите трябва да бъде по-малка или равна на 0,6% (0,2 – 0,3%); дозите трябва да се определят винаги след извършване Elevator Shoes на предварителни тестове. За най-добри резултати полимерните разтвори трябва да се оставят настрана за 15-60 минути, преди да се използват. Срокът на използване на разтвора е 8-16 часа. За общо приложение могат да се използват следните количества: 0,5 - 12 кг/тон утайка за обезводняване на утайка, 1 - 30 мг/л за флотация, 0,25 - 12 кг/тон утайка за сгъстяване на утайка, 0,5 - 40 мг/л за пречистване на отпадни води.

ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Флокулантите Sedifloc под формата на емулсия се доставят в бидони по 200 кг или цистерни по 1050 кг. Продуктът трябва да се съхранява при температури между +5°C и максимум +35°C; продуктът не е студоустойчив; не използвайте продукта, ако той се желира. При правилно съхранение той е устойчив 6 месеца. След дълъг период на съхранение се препоръчва внимателно да разбъркате продукта, за да възстановите хомогенността.
Цистерните с флокулант трябва да се разбъркват периодично чрез рециркулация на съдържанието отдолу нагоре. Освен това цистерните с флокулант могат да се оборудват с миксер с бъркалка, който да достига до 60 см от дъното на цистерната.
Препоръчително е да съхранявате флокуланта в съдове, изработени от омрежен полиетилен, фибростъкло или неръждаема стомана. Избягвайте употребата на уплътнения от естествен и нитрилен каучук, тъй като тези материали се подуват, когато влизат в контакт с чист полимер. Не се препоръчва системата за подаване да съдържа части от необлицована мека стомана, тъмносив чугун, галванизирана стомана, мед или месинг. Главите на помпите е най-добре да бъдат изработени от неръждаема стомана, витон или тефлон. За захранващите линии използвайте тръби от поливинилхлорид (ПВЦ) или подсилен Tygon.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Да се избягва контакт с кожата и очите. Спазвайте промишлените хигиенни норми. Разтворът е много хлъзгав; предотвратете разсипването му. ВАЖНО: разтворите на катионните полимери Sedifloc причиняват корозия на желязо, мед и алуминий.

ЗАБЕЛЕЖКА
Информацията и техническите данни в този документ се основават на нашите най-актуални знания и опит, въпреки това те не могат да се гарантират. При евентуални въпроси можете да се обръщате към нашия Технически отдел, когато е необходимо. Той ще Ви предостави непосредствена помощ във връзка с използването на нашите продукти.


Връзка със специалист

Огнян Атанасов
Тел: 0887 782 700
e-mail: o.atanasov@actual-industries.com