Препарати за третиране на води

SUPERFLOC® 8396

SUPERFLOC® 8396
Гранулиран катионен полиакриламид (ПАА)
Superfloc 8396 е широкоспектърен, високоефективен катионен флокулант с високо молекулно тегло на Kemira. Подготвя твърдите частици за операции по обезводняване и подпомага процесите на пречистване на водата в различни сектори на промишлеността. При употребата му се наблюдават изключителни резултати при разделяне на течности от твърди вещества при много различни условия.
 
Приложения
Този продукт може да бъде полезен при всеки процес на разделяне на течности от твърди вещества. Препоръчва се специално за:
  • Обезводняване с лентов филтър, центрофуга и винтова преса
  • Флотация чрез разтворен въздух
  • Филтрация
  • Сгъстяване
  • Избистряне на води
 
Предимства
  • Благодарение на това, че продуктът е сух, изискванията за съхранение са сведени до минимум
  • Икономичен за употреба - ефективен при ниски дозови нива
  • Ефективен в диапазон на pH 2-10; не променя pH на системата
  • Подобрени резултати и твърда филтрационна утайка.
 
 
Информация за здравословни и безопасни условия на труд
Преди работа с този материал прочетете съответния информационен лист за безопасност (ИЛБ) на Kemira за данни, свързани с безопасните и здравословни условия на труд.
 
Работа и съхранение
Срокът на годност на този продукт е 24 месеца, когато се съхранява в неотворени опаковки в суха атмосфера при температура не по-висока от 40°C. Разтворите на флокуланта напълно запазват свойставата си в продължение на 24 ч. при температура до 30 ˚С при всякакви концентрации. Разлятият полимер е много хлъзгав и трябва да се абсорбира върху инертен материал и да се събере преди да се измие старателно с вода.
 
Дозировка на продукта
Работните разтвори с концентрация 0,1% - 0,5% се приготвят чрез автоматизирано устройство - 200-500 об/мин. Разтворите трябва да се разбъркват и зреят от 25 до 50 минути за постигане на максимална ефективност. Водата за вторично разреждане трябва да се добави към базовия разтвор точно преди употреба в съотношение до 10:1. Не трябва да се използват центробежни помпи за транспортиране на полимерния разтвор.
 
Доставка
Superfloc 8396 се предлага в ПВЦ чували, устойчиви на влага, с тегло 25 кг. При поискване могат да се осигурят и други размери на опаковките.
 
Одобрения от регулаторните органи
Този продукт може да съответства на определени регулаторни изисквания. Моля, обърнете се към Вашия търговски представител на Kemira за допълнителна информация или вижте информационния лист със съответната информация относно нормативните изисквания.
 
Типични свойства на продукта
 
Вид химикал Катионен полиакриламид
Външен вид Белезникав, микрогранули < 1 мм
Относителен заряд Висок
Молекулно тегло Много високо
Обемна плътност [kg/литър] 0,80
рН на 0,5% разтвор (25°C) 3 - 5
Вискозитет при 25°C (cP / mPa.sec)
0,10% 30
0,25% 150
0,50% 280
 

 

Типичните свойства на продукта са посочени само за справка и могат да бъдат променяни за в бъдеще.


Връзка със специалист

Огнян Атанасов
Тел: 0887 782 700
e-mail: o.atanasov@actual-industries.com